Get Adobe Flash playerKasko Hasarında Gerekli Belgeler

Çarpma – Çarpılma Olaylarında :

 •  Sigorta poliçesi
 •  Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),
 •  Alkol raporu (tasdikli örneği),
 •  Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,
 •  Ehliyet fotokopisi,
 •  Ruhsat fotokopisi,
 •  D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 •  Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,
 •  İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
 •  Hasara ilişkin faturalar,
 •  Hasara ilişkin fotoğraflar,
 •  TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için )