Get Adobe Flash playerFerdi Kaza Hasar Belgeleri

 • Sigorta poliçesi
 • Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği
 • Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası
 • Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)
 • Talep yazısı

Ayrıca ek olarak; 


Ölümlerde: 

 • Ölüm raporu ve defin ruhsatı
 • Veraset ilamı tastikli örneği
 • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği

Yaralanmalarda: 

 • Doktor ve hastane raporları Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları
 • İlaç masrafları için doktor reçetesi,
 • reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat küpürleri de ilave edilmiş şekilde)

Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) için: 

 • Malüliyeti gösterir heyet raporu Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise,
 • sigortalıdan mahkeme kararı,
 • kaza tespit tutanağı tasdikli örneği,
 • ruhsat fotokopisi,
 • icra emri,
 • ödeme belgesi talep edilmektedir.